Poul C Kongstad

 

 

Poul C Kongstad

 

Föreläsare • Talare • Moderator

 

 

Jag har varit chef i akutsjukvården i nästan två decennier och föreläser om personlig motivation, ledarskap i olika typer av organisationer. Som läkare har jag haft olika chefs- och utbildningsuppdrag uppdrag inom svensk och internationell sjukvård under min karriär. Jag föreläser helst om makt, ledar- och medarbetarskap i stor organisation med politisk styrning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag talar engagerat om makt och ledarskap på individnivå men också om drivkrafter och motivation i stor organisation. Tempot är högt och i ständig interaktion med deltagarna. Utvikningarna blir många liksom skratt och igenkännande. Alla blir berörda och ingen kan känna sig helt säker! Men tonen och framförandet är positivt och vänligt så ingen deltagare riskerar att bli utpekad eller att känna sig obekväm. Som föreläsare tar jag hellre upp alla de egna tillkortakommande och misstag jag har gjort som chef och ledare.

 

Helst talar jag om vertikal och horisontell rörlighet och kommunikation i sjukvården och andra komplexa organisationer. Hur man skapar en konstruktiv anda och framtidstro hos cheferna och medarbetarna själva snarare än att söka detta hos arbetsgivaren eller verksamhetsledning?

 

Mina föredrag passar bra för mindre grupper med från ett 20- till 40 deltagare där man önskar få upp olika strukturer, beteende och drivkrafter till ytan. Föredragen kan med fördel användas i grupper eller organisationer där starka hierarkier eller yrkeskollegialitet hindrar förändring och utveckling. Mötesformen kan vara Kick Off, internat, årsmöten eller omorganisationer eller där man behöver nya idéer och inspel för att komma vidare i en bra och välfungerande verksamhet.

 

I det större formatet med mellan 100 – 500 åhörare blir föreläsningar och paneldebatter mer i form av presentationer av idéer i ett underhållande format. Ofta med utvikningar mot aktuella samhällsförändringar och nya trender inom arbetslivet. Även här är tempot högt, replikerna snabba och tonen ibland skarpare och mer fokuserad på maktfrågor. Detta gör föreläsningarna och debatterna spännande och överraskande för publiken – och föreläsaren

 

Mina föredrag är allmängiltiga och inkluderande. Som deltagare får man ofta med sig både ny kunskap och förståelse för komplexa problem. Jag försöker hålla en humanistisk och milt ifrågasättande ton och använder ett språk utan latinska ord.

 

 

 

 

Jag tycker det är mycket roligt och berikande att på ledig tid medverka i olika debatter och hålla föredrag.

 

Ta gärna kontakt med mig i god tid så blir det lättare att planera in ditt uppdrag med tanke på mitt ordinarie arbete i Region Skåne (som naturligtvis alltid måste ha företräde i min almanacka)

 

Lättast nås jag på SMS på 0705-934448 eller på drpoulkongstad@hotmail.com

 

 

Urval av tidigare engagemang;

föredrag, symposier & debatter

Poul Kongstad, föreläsare och instruktör; Akuta skallskador, Ryggmärgsskador och Sjukvårdsledning, Mars 2013, Norrbotten Läns Landsting, Riksgränsen, mars 2017

 

 

Poul Kongstad, föreläsare och instruktör; Akuta skallskador, Ryggmärgsskador och Sjukvårdsledning, Mars 2013, Trillevallen/Åre, SLAO, Åre, 2017

 

 

 

Poul Kongstad, Invigningstalare, FLISA 2016, Helsingborgs Arena, Helsingborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poul Kongstad, Föreläsare; » Masscasualties

Svensk representant i arbetet med internationella riktlinjer

för sjukvård till många skadade i svår miljö, ICAR

Maj 2015, Ticino, Schweiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poul Kongstad, föreläsare och instruktör; Akuta skallskador, Ryggmärgsskador och Sjukvårdsledning, Mars 2013, Norrbotten Läns Landsting, Riksgränsen, mars 2015

 

 

Poul Kongstad, Föreläsare; Regalskeppet Wasa:

Ledning och organisation under stormaktstiden

Inspirationsföreläsare, FLISA vårmöte

Februari 2015, Piperska Muren, Stockholm

 

Poul Kongstad, Föreläsare; Prehospital treatment of Femur fractures

and Spinal immobilization, Föreläsare & Instruktör, FIPS European Meeting

Januari 2015, Montgenèvre, Frankrike

 

Poul Kongstad, Föreläsare; Att vara läkare i fjällen, akuta skallskador och triage i glesbygd

Föreläsare och instruktör SLAO:s vinterkurs

December 2014, Tott Hotell, Åre

 

Poul Kongstad, Föreläsare; Riksstämman, Stockholm Waterfront

Föreläsare på Global Health

December 2014, Stockholm

 

 

Poul Kongstad, Föreläsare; Prehospital psykiatri

Moderator och inledningsföreläsare,

Flisas temadag på Spagettioperan Regina

Maj 2013 i Stockholm

 

Poul Kongstad, Föreläsare; Att arbeta utomlands som läkare » Att arbeta utomlands som läkare

 

Karriärmässan för läkare 2013

Föreläsare, deltagare i paneldiskussion

Hotell Rival, Stockholm

Maj 2013

Se fler bilder »

Poul Kongstad, Föreläsare; African tales - att arbeta som Jeepläkare » African tales - att arbeta som Jeepläkare

 

Föreläsare Rotary Distriktskonferens, Malmö Högskola

Maj 2013

Se större bilder »

Poul Kongstad, Föreläsare; Abdominal trauma & Thermal injuries » Abdominal trauma & Thermal injuries

 

ATLS, föreläsare och instruktör, Skånes Universitetssjukhus

Maj 2013

Se större bild »

Poul Kongstad, Föreläsare; Hjärna, ledning, organisation & kreativitet, Göteborg » Hjärna, ledning, organisation & kreativitet

 

Föreläsare, Agito, Renaissance Hotell, Malmö

April 2013

Se större bilder »

Poul Kongstad, Föreläsare; Hjärna, ledning, organisation & kreativitet, Malmö Hjärna, ledning, organisation & kreativitet

 

Föreläsare, Agito, Plaza Hotell, Göteborg

April 2013

Se större bilder »

Kunskapsdagarna 2013 » Hänger balans och kreativitet ihop?

 

Föreläsare, Kunskapsdagarna, Lund

April 2013

 

Se större bilder »

Läs mer om Kunskapsdagarna 2013 » Läs mer »

Sjukvårdsledning ur ett ambulansperspektiv » Sjukvårdsledning ur ett ambulansperspektiv

 

Föreläsare, Svensk Katastrofmedicinsk förenings temadagar

April 2013, Lund

 

Se större bilder »

Akuta skallskador, Ryggmärgsskador och Sjukvårdsledning » Akuta skallskador, Ryggmärgsskador och Sjukvårdsledning

 

Föreläsare & instruktör, Norrbotten Läns Landsting

Mars 2013, Riksgränsen

Se större bilder »

Karriärkväll för läkare » Karriärkväll för läkare

 

Föreläsare, Sveriges Läkarförbund, Aulan på Skånes Universitetssjukhus

Februari 2013, Lund

Se större bild »

Kompetensutveckling för 1:a linjens chefer » Kompetensutveckling för 1:a linjens chefer

 

Föreläsare & moderator, Flisa vårmöte, Piperska Muren

Februari 2013, Stockholm

Se större bild »

Regionalt läkarstöd och strukturerad avvikelseanalys » Regionalt läkarstöd och strukturerad avvikelseanalys

 

Föreläsare, Nationell Patientsäkerhetskonferens

Älvsjömässan, Januari 2013, Stockholm

Se större bilder »

Hjärnan, ledarskap & organisation » Hjärnan, ledarskap & organisation

Föreläsare till kursavslutning, Norsk Toppledarprogram

Stange Gård, Norsk Helsedepartement

Januari 2013, Norge

Se större bilder »

FLISA och SKL:s fokusmöte med Alarmeringstjänstutredningen » FLISA och SKL:s fokusmöte med Alarmeringstjänstutredningen

 

Deltagare & arrangör, Sverige Kommuner och Landsting December 2012, Stockholm

Se större bilder »

Förhållningssätt som läkare i fjällen, triage i glesbygd » Förhållningssätt som läkare i fjällen, triage i glesbygd

&

Handläggning av akuta skallskador i fjällmiljö

 

Föreläsare & instruktör SLAO:s vinterkurs

December 2012, Tott Hotell, Åre

Se större bilder »

Nordiska museets utställning om skolämnet slöjd » Nordiska museets utställning om skolämnet slöjd:

Ära vare Gud i höjden, detta har jag gjort i slöjden!

 

Läs mer och se fler bilder »

Träffpunkt Triage - regionalt seminarium » Träffpunkt Triage - regionalt seminarium

 

Moderator

November 2012, Jubileumsaulan

Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Se större bilder »

Hjärna, ledarskap & organisation » Hjärna, ledarskap & organisation

 

Inspirationsföreläsare Alumni-event, Accenture Malmö

Oktober 2012, Hotel Renaissance, Malmö

Se större bilder »

Out of Africa - Master of the Jungle » Out of Africa - Master of the Jungle

 

Föreläsare

Barnkursen på Läkarlinjen vid Lunds Universitet

Oktober 2012, Seminariet, Skånes Universitetssjukhus Lund

Se större bilder »

Ledarskap för läkare » Ledarskap för läkare

 

Föreläsare

Kurs kommunikation och ledarskap inom kvinnosjukvården

September 2012, Läkarförbundet Stockholm

Se större bilder »

FLISA-kongress, Norrköping 11-13 september 2012 »FLISA-kongress, Norrköping 11-13 september 2012 »

FLISA-kongress, Norrköping 11-13 september 2012

Invigning & avslutningstalare

Påverkar befolkningens behov och förväntningar ambulanspersonalens arbetsmiljö?

Deltagare i paneldebatt

Befolkningens förväntningar på ambulanssjukvård

Deltagare i paneldebatt

Se fler och större bilder »

Out of Africa - Master of the Jungle » Out of Africa - Master of the Jungle

 

Föreläsare, Framtidens Specialistläkare

September 2012, Malmö Arena

Se fler och större bilder »

Kritiska lärdomar om komplexa förändringsprocesser i sjukvården - sjukhusfusioner » Kritiska lärdomar om komplexa förändringsprocesser i sjukvården - sjukhusfusioner

Senior moderator, Framtidens Specialistläkare

September 2012, Malmö Arena

Se fler och större bilder »

Nurse Practioners - hot eller möjlighet för läkarkåren » Nurse Practioners - hot eller möjlighet för läkarkåren

Senior moderator, Framtidens Specialistläkare

September 2012, Malmö Arena

Se fler och större bilder »

Abdominalt trauma & Extremitetstrauma » Abdominalt trauma & Extremitetstrauma

 

Föreläsare & instruktör, Advanced Trauma Life Support (ATLS)

Maj 2012, Skånes universitetssjukhus, Lund

Se fler och större bilder »

Stroke » Stroke

 

Moderator, Flisa Temadag

Maj 2012, Piperska Muren, Stockholm

Se fler och större bilder »

Out of hospital treatment of Pelvic fractures » Out of hospital treatment of Pelvic fractures,

Shoulder & Abdominal injuries,

Hypotermai - case report

 

Föreläsare

Fédération Internationale des Patrouilles de Ski (FIPS)

April 2012, Chatel, Frankrike

Se fler och större bilder »

Kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskor » Kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskor &

Säkerhet & arbetsmiljö inom ambulanssjukvården

 

Deltagare i paneldebatt

Ambulansforum, Kockums Fritid

April 2012, Malmö

Se större bild »

Akuta skallskador, Ryggmärgsskador och Sjukvårdsledning » Akuta skallskador, Ryggmärgsskador och Sjukvårdsledning

 

Föreläsare & instruktör, Norrbotten Läns Landsting

Mars 2012, Riksgränsen

Se större bild »

Ledarskap » Ledarskap

 

Föreläsare

Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

Kurs Kommunikation och ledarskap inom kvinnosjukvården

Feb 2012, Läkarförbundet Stockholm

Se större bild »

FLISA vårmöte, Piperska Mure » Ledarskap

 

Föreläsare

FLISA vårmöte, Piperska Muren

februari 2012, Stockholm

Se fler och större bilder »

Sveriges kommuner & landstings Helikopterprojek » Sveriges kommuner & landstings Helikopterprojekt:

Hearing för beslutsfattare

 

Föreläsare

januari 2012, Stockholm

Se fler och större bilder »

Handläggning av akuta skallskador i fjällmiljö » Förhållningssätt som läkare i fjällen

&

Handläggning av akuta skallskador i fjällmiljö

Föreläsare & instruktör SLAO:s vinterkurs,

december 2011, Fjällgården, Åre

Se fler och större bilder »

Skallskador & Ryggmärgsskador » Skallskador & Ryggmärgsskador

 

Föreläsare

Mittuniversitetet, december 2012, Östersund

Se större bild »

Hur du överlever på kliniken » Hur du överlever på kliniken

 

Föreläsare

Riksstämman, december 2012, Älvsjö Stockholm

Se större bild »

Skallskador Skallskador

Föreläsare

Skånes Universitetssjukhus Akutkliniken

november 2011, Lund

Immobilisation of tibia and femur fracturers » Immobilisation of tibia and femur fracturers

Moderator

IKAR - CISA, Internationell komgress om räddning i alpin miljö

oktober 2011, Holiday club, Åre

Se fler och större bilder »

FLISA-kongressen 2011 » FLISA-kongressen 2011

Inledningstalare

 

Deltagare i paneldebatterna

• Vad vill vi med svensk ambulanssjukvård

• Operativ ledning

 

6-8 september 2011, Läkerol Arena, Gävle

Se fler och större bilder »

Att vara läkare i Homa Bay Kenya 2011 » Att vara läkare i Homa Bay Kenya 2011

 

Läs om att vara läkare i Homa Bay, Kenya och se fler bilder

Early versus late burn excision in hospitalized patients in a tertiary hospital in Durban, South Africa » Early versus late burn excision in hospitalized patients in a tertiary hospital in Durban, South Africa

Opponent on Bachelor’s Thesis,

May 2011, Lund University

Se större bild »

Framtidens ambulanssjukvårdr » Framtidens ambulanssjukvård

Inledningsföreläsare, Ambulansforum,

maj 2011, Kockum Fritid i Malmö

Se större bilder »

Medborgarens rätt till ambulans » FLISAs prehospitala temadag:

• Medborgarens rätt till ambulans?

• Sjukvårdens behov av rätt vårdnivå?

• Lämna hemma – en ambulansuppgift?

• Är prehospital vård säker?

 

Moderator, öppet nationellt möte,

maj 2011, Piperska Muren Stockholm

Se större bild »

När helheten blir större än delarna » När helheten blir större än delarna!

Föreläsare, Nationellt seminarium om luftburen sjukvård - hur ser dagens behov ut?

Sveriges Kommuner och Landsting,

maj 2011, Karlstad Congress Culture Center

Se större bilder »

Hur man överlever på kliniken Hur man överlever på kliniken

Föreläsare, seminarium AT-läkare Region Skåne,

april 2011, Bäckaskog slott

Akuta skallskador » Akuta skallskador

&

Ryggmärgsskador

&

Sjukvårdsledning

Föreläsare & instruktör, Norrbotten Läns Landsting,

mars 2011, Riksgränsen

Se större bild »

Långholmens Konferens » FLISAs vårmöte

Moderator & föreläsare,

februari 2011, Långholmens Konferens

Se större bilder »

Brännskador & köldskador » Brännskador & köldskador

&

Spinal trauma

Föreläsare & instruktör, ATLS,

januari 2011, Skånes universitetssjukhus, Lund

Se större bild »

Förhållningssätt som läkare i fjällen » Förhållningssätt som läkare i fjällen

&

Handläggning av akuta skall- och spinalskador i fjällmiljö

Föreläsare SLAO:s vinterkurs,

december 2010, Fjällgården, Åre

Se större bild »

Prehospital vård, evolution eller revolution » Prehospital vård, evolution eller revolution?

Moderator och föreläsare Medicinska Riksstämman,

december 2010, Svenska Mässan Göteborg

Se större bild »

Smart klimatfart Smart klimatfart

Föreläsare, Svenska Trafiksskolors Riksförbund höstkongress, november 2010, Scandic Infracity Hotel, Upplands Väsby, Stockholm

Se större bild »

African Tales African Tales

Föreläsare, Rotary Hörby, oktober 2010, Ringsjöstrand, Hörby

Se större bild »

Läkarliv - Livspussel och ledarskap Läkarliv - Livspussel och ledarskap

Föreläsare, AT-tinget 2010, Oktober 2010,

Ystad Saltsjöbad Spa & Konferenshotell Center, Ystad

Mer info & se större bild » Länk till AT-tingets hemsida »

Modelling of diffuse Brain Injuries Modelling of diffuse Brain Injuries

Chalmers University of Technology, Division of Vehicle Safety, medverkan i betygsnämnd, september 2010,

Lindholmen Science Park, Göteborg

Se större bild »

Framtidens Specialistläkare Framtidens Specialistläkare

Kongress 2010, moderator i session om ledarskap,

september 2010, Malmö Arena

Se större bild »

FLISA-kongressen 2010 FLISA-kongressen 2010

Invigningstalare och moderator på session om kompetens, september 2010, Ejendals (Tegera) Arena, Leksand

Se större bild »

Ambulanssjuksköterskans kompetens i framtiden Ambulanssjuksköterskans kompetens i framtiden

Moderator, FLISA, Öppet nationellt möte, maj 2010, Läkarsällskapet Stockholm

Se större bild »

Rotary i Afrika Rotary i Afrika

Föreläsare, Distriktskonferens, Rotary International,

8 maj 2010, Hilton Hotel, Malmö

Se större bild »

Ledarskap Ledarskap

Föreläsare, 30 april och 7 maj 2010, LeKo, seminarium, ST-läkare i Region Skåne, Hertzka villan

Se större bild »

Patientsäkerhet Patientsäkerhet

Föreläsare/caseledare, 5 och 6 :e maj 2010, Lunds Universitet, utbildningar i samverkan, ca 200 blivande läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder, socionomer, psykologer, Skånes universitetssjukhus Malmö

Se större bild »

Hjärnan

Organisation & ledarskapet, Svenska narkomanvårdsförbundet

Årsmöteskonferens, förläsare, april 2010, Ystad teater

Se större bild »

Hjärnan, organisation & ledarskapet

Föreläsare Skånes Universitetssjukhus, april 2010, Kardiologiska kliniken, Malmö

Akuta skallskador

Föreläsare, Norrbotten Läns Landsting, Mars 2010, Riksgränsen

Ryggmärgsskador

Föreläsare Norrbotten Läns Landsting, Mars 2010, Riksgränsen

Sjukvårdsledning

Föreläsare, Norrbotten Läns Landsting, Mars 2010, Riksgränsen

African Tales

Föreläsare, Rotary Båstad, februari 2010, Hotell Skansen, Båstad

Operativa chefer, 1:a linjens chefer - varför är de så viktiga?

Föreläsare, FLISA vårmöte, februari 2010, Långholmens Konferens

FLISAs vårmöte

Inledningstalare & moderator, februari 2010, Långholmens Konferens

Utbildning i riskanalysmetodik enligt Socialstyrelsens program

Utvecklingscentrum Region Skåne, lärare, januari 2010, CRC, UMAS, Malmö

Att vara läkare i Homa Bay Kenya 2009 Att vara läkare i Homa Bay Kenya 2009

 

Läs om att vara läkare i Homa Bay, Kenya och se fler bilder

Neurotraumatologi

Föreläsare, december 2009, Lunds Universitet, Specialistutbildning för anestesisjuksköterskor

Neurotraumatologi

Institutionen för Vård och hälsa, föreläsare, december 2009, Lunds Universitet, Lund

Handläggning av akuta skall- och spinalskador i fjällmiljö

SLAO:s vinterkurs, föreläsare, december 2009, Fjällgården, Åre

Prehospital akutsjukvård

Selectivekursen på Läkarlinjen vid Lunds Universitet, föreläsare, december 2009, Regionhuset Lund

Förhållningssätt som läkare i fjällen

SLAO:s vinterkurs, föreläsare, december 2009, Fjällgården, Åre

Morfin och Ketalar prehospitalt

Casemetodik, caseledare, Mittuniversitetet, december 2009, Östersund

Neurotraumatologi

Föreläsare, Mittuniversitetet, december 2009, Östersund

African Tales

Regionalt möte för personalchefer och handläggare i Region Skåne, föreläsare, december 2009, Regionhuset i Lund

African Tales

Medarbetare från Koncernkontoret i Region Skåne, föreläsare, november 2009, Regionhuset i Lund

Riksstämman

Moderator, november 2009, Älvsjö, Stockholm

Akutklinikens 10-års jubileum

USIL, medverkande i paneldebatt, november 2009, Aulan, Universitetssjukhuset i Lund

En optimalare vårdnivå med hjälp av den prehospitala akutsjukvården

Seminarium, moderator & arrangör, november 2009, Riksstämman, Älvsjö, Stockholm

Utbildning i riskanalysmetodik enligt Socialstyrelsens program

Utvecklingscentrum Region Skåne, lärare, november 2009, CRC, UMAS, Malmö

African Tales

Workshopen med The Rotary Foundation, Läkarbanken och U-fonden, föreläsare,

november 2009, Kockums Fritid, Malmö

Skallskador

ATLS, föreläsare, november 2009, Södersjukhuset Stockholm

AT-tingets avslutning: Avstamp (en dramatisering i 12 akter)

Oktober 2009, Ystad Saltsjöbad Spa & Konferenshotell Center, Ystad

Sketcher tillsammans med Anna Spencer.

I sketchen om Poul & Anna Anka driver vi med en uppblåst självbild hos läkare.

Se större bild »

I sketchen om den färdigbehandlade patienten möter vi en scen ur verkligheten som ger tankar om vad vården är till för och vad människovärde egentligen kan vara.

Se större bild »

Thoraxtrauma

ATLS, föreläsare, november 2009, Södersjukhuset Stockholm

Ledarskap-Medarbetarskap i offentliga organisationer

Föreläsare, Länssjukhusets Medicinska Kongress 2009, oktober 2009, Länssjukhuset Halmstad

Nationellt möte om sammanhållna vårdkedjor för höftfrakturer

Moderator, oktober 2009, World Trade Center, Stockholm

Posterpresentationer 1+2

Moderator, FLISA kongressen, september 2009, Svenska Mässan, Göteborg

Styrning av patient till rätt vårdnivå

FLISA kongressen, september 2009, Svenska Mässan, Göteborg

FLISA-kongressen 2009”, Inledningstalare

September 2009, Svenska Mässan, Göteborg

African Tales

Rotary, augusti 2009, Grand Hotel, Lund,

How to buy healthcare without corruption

Rotary, juli 2009, Homa Bay Kenya

Prehospital utveckling och gränssnitt mot andra sjukvårdsaktörer

Brukarrådet i Kristianstad, maj 2009, Skånehuset i Kristianstad

Immobilisation of injured skiers

Fédération Internationale des Patrouilles de Ski, (FIPS), Fjällgården, april/maj 2009, ÅRE

Pediatric Injuries & Hypothermia

Moderator, Fédération Internationale des Patrouilles de Ski” (FIPS), Fjällgården, april/maj 2009, ÅRE

Disaster and emergency medicine, part 2

Moderator, Scandinavian update, April 2009, Stavanger, Norge

Disaster and emergency medicine Disaster and emergency medicine, part 1

Moderator, Scandinavian Update, April 2009, Stavanger, Norge

Se större bild »

Prehospital emergency care – lessons learned in Sweden and what we can all learn from them

Scandinavian Update, April 2009, Stavanger, Norge

Sjukvårdsledning

Mars 2009, Norrbotten Läns Landsting, Riksgränsen

Ryggmärgsskador

Mars 2009, Norrbotten Läns Landsting, Riksgränsen

Akuta skallskador

Mars 2009, Norrbotten Läns Landsting, Riksgränsen

Ledarskap på individnivå

Zederfeldtföreläsningen, 27 januari 2009, Universitetssjukhuset i Malmö

Hjärnan och ledarskapet

Talarforum, 22 januari 2009, Stockholm

Neurotraumatologi

Lunds Universitet, januari 2009, Institutionen för Vård och hälsa, Lund

Skandinaviska Guidelines för prehospital akutsjukvård

Casemetodik, Mittuniversitetet, december 2008, Östersund

Förhållningssätt som läkare i fjällen

SLAOs vinterkurs, december 2008, Åre

Handläggning av akuta skallskador i fjällmiljö

SLAOs vinterkurs, december 2008, Åre

Ledarskap på individnivå

Trelleborgs konferenscentrum december 2008, Trelleborg

Prehospitala akutsjukvård – något som berör läkarna?

Skånes samlade Läkarföreningar, november 2008, Patienthotellet i Lund

Att vara chef och ha medarbetare i balans?

Helsingborgs lasarett kvinnokliniken, november 2008, Helsingborg

Prehospital akutsjukvård – framtid

Stora scenen, Riksstämman, Svenska Mässan, november 2008, Göteborg

Triage - lösningen på akutsjukvårdens problem?

Symposium, Riksstämman, Svenska Mässan, november 2008, Göteborg

Skånsk Livskraft & Ambulanssjukvård

Stormöte, oktober 2008, Linnéskolans aula, Hässleholm

Prehospital akutsjukvård

Ambulanssjukvården Sahlgrenska sjukhuset, oktober 2008, Mölndal

Jeepdoktor – ett alternativ för den unge läkaren?

AT-tinget, oktober 2008, Hotell Saltsjöbaden, Ystad

Skånsk Livskraft - vård och hälsa, ambulanssjukvården & triage

Nationellt möte om triage, oktober 2008, Lund

Crossborder experiences – sjukvård över gränserna

Haesculap, Europeisk kongress om prehospital akutsjukvård, oktober 2008, Manchester, England

Ledarskap på individnivå

September 2008

Dramatisering i 24 akter tillsammans med Anna Spencer. Kongressen Framtidens Specialistläkare, Mässan, Malmö

Se större bild »

Inledningstalare och moderator för abstractpresentation på FLISA-kongressen

September 2008, Holiday Club, Åre

Hänger balans och kreativitet ihop?

Augusti 2008, Region Skånes innovationskonferens, Malmö

Riksdagens klimatsymposium ”Smart Klimatfart”, Riksdagens klimatsymposium

Maj 2008, Riksdagen, Stockholm

Se större bild »

Att vara chef och ha medarbetare i balans?

Maj 2008, Thoraxkirurgiskt chefsmöte, Arlanda

Ledarskap i Afrika

April 2008, Hjärntrustens frukostseminarium, Filmstaden, Lund

Ryggmärgsskador

Mars 2008, Norrbotten Läns Landsting, Riksgränsen

Akuta skallskador

Mars 2008, Norrbotten Läns Landsting, Riksgränsen

Prehospital sjukvårdsledning

Mars 2008, Norrbotten Läns Landsting, Riksgränsen

Att vara chef och ha medarbetare i balans?

Läkarförbundets chefsförening, mars 2008, Stockholm

Neurotraumatologi

Februari 2008, Lunds Universitet, Institutionen för Vård och hälsa, Lund

Debatt med Motormännens ordförande Maria Spetz”

Februari 2008, Nyhetsmorgon TV4, Stockholm

Läs mer och se större bilder » Att vara läkare i Homa Bay Kenya 2007

December 2007, Rotary Lund

Läs om att vara läkare i Homa Bay, Kenya och se fler bilder

 

[

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved